Aansprakelijkheidsverzekering bedrijven

Algemene aansprakelijkheid bedrijven

Veroorzaakt uw onderneming of uw product materiële- of letselschade aan derden. Dan kunt u hiervoor aansprakelijk gesteld worden. Met de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven, ook wel AVB genoemd, bent u verzekerd voor de kosten die voortvloeien uit de gemaakte schade.

Dekking

De algemene AVB vergoedt schade als gevolg van aansprakelijkheid voor het beschadigen van andermans zaken en het toebrengen van letsel, productaansprakelijkheid en werkgeversaansprakelijkheid. De schade kan ontstaan door een fout of nalatigheid van uzelf of uw werknemers.

Uw premie

De kosten voor de AVB worden berekend aan de hand van verschillende factoren binnen uw onderneming. Daarbij kunt u de verzekering uitbreiden naar uw eigen wensen en behoeften. Samen met de verzekeringsadviseur wordt de verzekering op maat gemaakt.