VerzuimCare

VerzuimCare, een zorg minder

Op verzuim zit doorgaans niemand te wachten, maar ziekte kan iedereen overkomen. Met Boval VerzuimCare heeft u de risico’s en gevolgen van ziekte goed afgedekt. Vanaf dag één na de ziekmelding pakken wij het verzuim voor u op en begeleiden uw werknemer gedurende het gehele verzuimtraject: van begin tot eind.

Dekking

Boval VerzuimCare is een uniek concept gericht op het voorkomen van verzuim met een optimale bescherming tegen de financiële risico’s van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Het is een totaalconcept, waarin het geheel van inkomensverzekeringen, arbodienstverlening, re-integratie en juridisch advies samen komen.

Met Boval VerzuimCare bundelt u de kennis van alle betrokken partijen. Wij bieden een krachtige oplossing die het beheer en de administratie van het verzuimproces voor u van A tot Z automatiseert, vanaf de eerste ziekmelding tot en met het afronden van re-integratiedossiers. Het inkomen van de zieke werknemer wordt bewaakt en een eventueel re-integratietraject wordt automatisch opgestart.

Boval VerzuimCare is modulair opgebouwd en kan precies naar uw wensen en behoeften worden ingericht. De modules waaruit u kunt kiezen:

 • Basismodule: arbo & verzuimverzekeringDe basismodule staat voor een optimale verzuimbegeleiding en maximale financiële bescherming. De module is gericht op risicobeheersing door middel van verzuimbegeleiding en preventie.

 • PluspakketVerzekering voor uw werknemers om inkomensachteruitgang door ziekte of arbeidsongeschiktheid zoveel mogelijk te beperken.

 • Eigenrisicodrager ZiektewetU kunt ervoor kiezen om zelf het risico te dragen voor de Ziektewet door eigenrisicodrager te worden. In dit geval kunt u het financiële risico overdragen aan een verzekeraar en de re-integratie van de werknemer over laten nemen door een arbodienst. Dit heeft tot gevolg dat de sectorpremie in verhouding lager wordt, omdat u het Ziektewetdeel van de sectorpremie niet meer hoeft af te dragen.

 • Eigenrisicodrager WGAAls eigenrisicodrager neemt u als werkgever de
  eerste tien jaar van de wettelijke WGA-uitkering voor eigen rekening.
  Dit risico kunt u onderbrengen binnen ons VerzuimCare concept. Als
  eigenrisicodrager verzekert u uzelf van een vaste premie in tegenstelling tot de gedifferentieerde premie vanuit het UWV, die bij instroom in de WGA een aanzienlijke kostenverhoging kan betekenen.

 • WIA Inkomensgarantie (WGA + IVA-excedent)Dit is de inkomensbescherming bij arbeidsongeschiktheid, voor werknemers met een inkomen boven de maximum dagloongrens.

 • Unieke aanvulling: de BaangarantieIn samenwerking met onze detacheerder bieden wij een baangarantie voor uw arbeidsongeschikte werknemer na de periode van loongerelateerde WGA-uitkering.

 • Advies en ondersteuningMet deze module bent u verzekerd van een goed gefundeerde juridische ondersteuning.

 • Preventie en re-integratieVeilig en gezond werken leidt tot meer efficiency, een beter bedrijfsresultaat en duurzame inzetbaarheid. VerzuimCare biedt u mogelijkheden om preventie te waarborgen met PMO, RI&E of de Preventiezuil.

In de brochure Boval VerzuimCare leest u meer over de inhoud van de modules. De leaflet biedt specifiek extra informatie over het eigenrisicodragerschap.

Uw premie

De kosten voor Boval VerzuimCare zijn afhankelijk van het soort onderneming dat u heeft en voor welke modules u kiest. Samen met de verzekeringsadviseur wordt de verzekering op maat samengesteld.